pátek 8. května 2009

Po stopách zajímavých koutů přírody Podblanicka: Smrčiny

flora-lokalita-smrciny
Na území benešovského okresu je řada kouzelných míst a jen některá z nich jsou vyhlášena oficiálně za nějakou formu chráněného území. Současně s tím jsou však území, kterým se nepoštěstilo se do tohoto seznamu dostat. A jedním z nich je i místo nazývané Smrčiny. Nejen o tomto místě, ale i o dalších si řekneme v následující sérii článků.

Jak již bylo zmíněno, v tomto prvním díle navštívíme území, o kterém se někdy v 80. letech minulého století hovořilo jako o jedné potencionálně chráněné přírodní lokalitě. Toto území se nachází v jihovýchodní části okresu Benešov v těsné blízkosti osady Palčice. Jedná se o mokřad zhruba o rozloze 1 hektaru. Území je tvořeno loukou s několika druhy chráněných rostlin. Současně toto místo je důležité i proto, že z tohoto mokřadu jsou napájeny prameny Sedlického potoka, jenž protíná okres Benešov od jihu k severu v jeho východní části a asi patří k těm čistějším tokům, které se na území okresu zachovaly.

V průběhu května jsem toto místo navštívil a pořídil fotodokumentaci, jejíž část máte možnost zde vidět. A taky vzhledem k tomu, že nejsem žádný odborník na naší květenu, uvítám identifikaci rostlin, které jsem v tomto koutu přírody nafotil. Závěrem bych chtěl zmínit, aby ti, kteří mohou něco v ochraně tohoto koutu přírody něco udělat, tak ať tak činní. Myslím, že i vzhledem k tomu, že v těsné blízkosti vede turistická stezka by stálo za zvážení tuto lokalitu opět posoudit a rozhodnout se případně pro její oficiální ochranu.

Žádné komentáře:

Okomentovat