pátek 4. června 2010

Po stopách zajímavých koutů přírody Podblanicka: Na Spálenkách

brusnice-brusinka
Máme tu další díl o zapomenutých koutech Podblanicka. V prvním díle jsme se seznámili s lokalitou Smrčiny a nyní se zatouláme do lokality nazývané Na Spálenkách. Jedná se lokalitu, která se nachází v blízkosti obce Bernartice na okrese Benešov. Jestliže ji budete chtít navštívit, tak se musíte vydat z Bernartic do Borovska, což je malá vesnice na břehu vodní nádrže Želivky.

Mnozí z vás si toho asi nevšimnou, ale část silnice po které pojedete do Borovska byla vybudována za dob Třetí říše. Je zde vybudovaný dálniční val a i doplňkové drobné stavby. Pokud chcete najít zmiňovanou lokalitu, musíte se v určitém místě vydat do lesa, který se rozkládá po vaší pravé straně při cestě směrem do Borovska. Nebudu zde zadávat GPS souřadnice, tak se budete muset snažit sami.

Vstoupíte do lesa, který zde připomíná běžný smíšený les smrků a borovic. Pokud se vydáte tím správným směrem, narazíte po chvilce na malý potok, který někde v těchto místech pramení a půjdete-li po jeho toku, nemůžete uváděnou lokalitu minout. Z ničeho nic před vámi vystoupí zarostlá prudká stráň, která může mít sklon větší jak 45 %. Všímáte si, že povrch již netvoří spadané jehličí, ale travní porost a že místo smrků zde začínají kralovat zcela borovice. Netrpělivě začnete šplhat do stráně a budete přemýšlet, co nahoře spatříte. Po zhruba 20 metrech dosáhnete náhorní plošiny, kde za slunečného dne pocítíte rozdíl mezi stinnou spodní částí smrkového lesa, z které jste před chvilkou vystoupili a tímto prohřátým koutem.

Výjimečnost tohoto místa je dána jeho hadcovým podkladem. Více se o této problematice můžete dozvědět třeba na wikipedii, ale stručně: zvláštnost lokality s hadcovým povrchem je v tom, že hadcové podloží není přátelské ke všem druhům rostlin a že po dlouhé období je lokalita více méně stabilní k druhovému složení. Na této fotografii můžete vidět detail hadcového podloží, z kterého je vyvrácená jedna z borovic. Hloubka jejích kořenů nebyla dle mého názoru ani 30 cm při výšce kmenu zhruba 15 metrů.

na-spalenkach

Jak můžete vidět z fotografie, jedná se o prosluněnou stráň, která je nasměřována k jihu a pokud budete všímaví a dojdete na místo v tu pravou chvíli, naskytne se vám příležitost, pozorovat několik suchomilných druhů rostlin, které jsou typická pro hadcový podklad.

Pokud jste rozumní uvědomíte si, že místo se výrazně liší od našich běžných lesů a proto se zde chovejte tak, aby vydrželo pokud možno i pro další generace minimálně dotčené zásahem člověka (mám na mysli např. pohozenou pet láhev). O zásahu člověka se můžete přesvědčit o nějaký kus dále. Nedaleko od tohoto místa se nachází kamenolom Bernartice a může se jenom spekulovat, proč kdysi tato navržená lokalita do seznamu chráněných území nebyla zahrnuta. Ekonomická činnost prováděná v tomto kamenolomu je určitě důležitá a přínosná, ale nemělo by se na úkor pouze těchto činností zapomínat na jiné povinnosti člověka.

Pokud budete pokračovat dále zhruba na sever, přivítá vás svojí vodní plochou nádrž Želivka, které v historii muselo ustoupit údolí řeky Sázavy a řada obydlí. Dodatečně od pamětníků jsem se dozvěděl, že tato oblast sloužila i pro základní školy jako místo letních táborů pro děti z Benešovska. Tak toto je asi vše k místu zvané Na Spálenkách. A příště se opět podíváme na další z vybraných zajímavých přírodních lokalit okresu Benešov.

Žádné komentáře:

Okomentovat