čtvrtek 31. ledna 2013

Okres Benešov


Nacházíte se v sekci, která se bude postupně rozrůstat o informace související s regionem okresu Benešov.

Okres Benešov a jeho poloha


podblanicko
Okres Benešov pokrývá svojí plochou 1475 km čtverečních (zdroj www.risy.cz) jižní část Středočeského kraje. V roce 1998 oficiální rozloha činila 1503 km čtverečních. Svojí rozlohou patří mezi největší okresy ČR. Pomyslnou hranici regionu tvoří řeky Sázava, Vltava, Želivka a Blanice. Původní zemědělská činnost obyvatelstva v kopcovitém terénu Středočeské pahorkatiny ovlivnila značně rozdrobení osídlení okresu. Terén okresu je členitý, lesnatý, s mnoha rybníky a nejvýraznější dominantou okresu je bájná hora Blaník, od které se odvíjí také neoficiální název regionu Podblanicko.

Mezi významná centra osídlení v současné době patří města Benešov u Prahy, Vlašim, Votice, Týnec nad Sázavou a Sázava.

Dopravní infrastruktura

Vzhledem k velké členitosti osídlení okresu je rozhodující autobusová doprava. V roce 1998 byla dopravní obslužnost zajišťována 103 autobusovými linkami. Významnou úlohu v automobilové dopravě hraje dálnice D1 Praha - Brno, která výrazně ovlivňuje severo-východní část okresu. Druhou významnou dopravní tepnou je silnice E55, která protíná okres od severu k jihu. Již v roce 1998 se uvažovalo o výstavbě dálničního tahu D3, který by měl být situován v západní části okresu a nahradit kapacitně nedostačující silnici E55. V roce 2010 se s jeho výstavbou doposud nezačalo. Územím okresu prochází také hlavní železniční trať Praha - České Budějovice.

Příroda okresu Benešov

Koncem 20. století se považoval okres Benešov z hlediska ochrany přírody a krajiny k lokalitám se zachovanou fuanou a florou. V lesních ekosystémech lze nalézt řadu lišejníků, např. i dutohlávku kuželovitou.

I nyní je na území benešovského okresu řada kouzelných míst a jen některá z nich jsou vyhlášena oficiálně za nějaký typ chráněného území. V jižní části okresu se nachází velkoplošná chráněná krajinná oblast Blaník o rozloze 4057 ha. Na jejím území jsou vyhlášeny 3 přírodní rezervace. Současně s tím jsou však území, kterým se nepoštěstilo se do tohoto seznamu dostat. Mezi tyto místa např. patří Smrčiny a lokalita Na Spálenkách.

Historie regionu

Budeme-li se zajímat o historii Keltů na území okresu Benešov, bylo by dobré si udělat všeobecný přehled o této skupině kmenů v článku na Wikipedii. Asi nejvýznamnějším místním halštatsko-laténským archeologickým nalezištěm v regionu je hora Velký Blaník. Nedaleko se nachází obec Kondrac, kde v roce 2010 bylo otevřeno farní muzeum.

V průběhu II. světové války bylo na okrese Benešov zřízeno cvičiště jednotek SS. O jednom zajímavém příběhu, který se odehrál v obci Václavice si můžete přečíst zde.

Důležitou úlohu v regionu hrají také dobrovolné hasičské sbory. V tomto příspěvku najdete část historie Hasičského sboru Louňovice pod Blaníkem.

Hospodářství

Okres Benešov lze považovat za průmyslově zemědělský okres. Nejvýznamnější průmyslová centra v minulosti byla považována města Vlašim a Týnec nad Sázavou. Po roce 1989 se transformační změny dotkly především zemědělských organizací a většiny průmyslových podniků. Velký pokles pracovníků se dotkl především v zemědělství a lesnictví. V roce 2004 se v médiích vyjádřili k problematice regionálního zemědělství zástupci Agrární komory ČR. Naopak v období transformace došlo k navýšení počtu pracovníků v oblasti peněžnictví, obchodu a pohostinství.

Mezi hospodářskou činnost lze zařadit i chov ryb, která má v regionu dlouhou tradici a je provázena každoročním výlovem rybníků.

Sociální prostředí

V regionu již od nepaměti hraje důležitou roli mimo jiné i římsko-katolická církev. Na začátku roku 2010 byl uskutečněn rozhovor s farářem Mgr. Janem Böhmem.

Doporučené sociální normy

Definici sociálním norem můžete najít definovanou v článku na Wikipedii. Pod následujícími odkazy najdete doporučení Policie ČR, které souvisí s krádežemi spojených s osobními automobily a nebo s odcizením dokladů, platební karty či peněz.

Může se vám také stát, že vám bude nabízena služba či zboží a zde je pár doporučení, jak se vyhnout podvodníkům.

Politické prostředí

Po několik let zastupuje náš kraj senátor Karel Šebek, který před komunálními volbami 2010 poskytl redakci Týdeníku Jiskra rozhovor.

Volný čas

Koupání na okrese Benešov

Okres Benešov nabízí mnoho míst, kde je možné si v letních vedrech zaplavat. Ať už se jedná o řeky, rybníky, přírodní či umělá koupaliště nebo kryté bazény. Ke koupání můžete využít např. následující zařízení:

  • krytý plavecký bazén Benešov
  • venkovní koupaliště Benešov
  • venkovní koupaliště Vlašim
  • mnoho pláží na Slapské přehradě
  • vodní nádrž Němčice
  • a řadu jiných přírodních vodních ploch.

Bohužel mezi oblíbené vodní plochy patří i místa, kde je koupání zakázáno. Mezi tyto vodní plochy se řadí i povrchový důl u Miličína.

Okres a kultura

Mezi významné kulturní osobnosti můžeme zařadit spisovatele Karla Nového nebo hudebního skladatele Josefa Suka.

Veřejná správa

Pro potřeby veřejné správy slouží webový portál ČR. V tomto článku lze nalézt informace o veřejných institucích na okrese Benešov a v následujícím lze nalézt informace o tom, jak postupovat v různých životních situacích.

Budoucnost regionu

Rozvoj okresu Benešov v nejbližších letech je naplánován v rozvojovém dokumentu Zásady územního rozvoje Středočeského kraje.

Žádné komentáře:

Okomentovat