sobota 2. února 2013

Řeka Blanice


Řeka Blanice je menší řeka pramenící nedaleko Pacova v okrese Tábor v Jihočeském kraji. Protéká kopcovitou krajinou naznačující sousedství s Vysočinou. Délka toku je 68,60 km z toho 63,30 km je v kategorii významného vodního toku. Blanice patří do povodí Sázavy, do které se vlévá asi 2 km před obcí Český Šternberk. Několik kilometrů od pramene je tok spíše přímý, postupně se zvlňující a přibližně od obce Louňovice pod Blaníkem je spíše vlnovitý až meandrující. Po celou délku toku není vhodná k vodní turistice.Trasa toku

Blanice je řeka pramenící nedaleko obce Blanička asi 10 kilometrů západně od Pacova v okrese Tábor. Asi po čtyřech a půl kilometrech protéká obcemi Horní a Dolní Hrachovice, za další 2,5 km obtéká stejnojmennou obec Blanice, aby z ní po necelých 3 kilometrech byly napájeny Obecní a Podhradní rybník nacházející se ve městě Mladá Vožice. Z tohoto města řeka teče severním směrem podél silnice č. 125, za tuto trasu proteče obcemi Šebířov a Louňovice pod Blaníkem.

reka-blanice


Řeka Blanice na okrese Benešov a její řečiště v okolí městyse Louňovice pod Blaníkem na sklonku jara 2009.

Dále protéká Chráněnou krajinnou oblastí Blaník, překonává město Vlašim, kde v zámeckém parku byl na jejím toku v roce 2011 postaven rybí přechod. Důvod výstavby byl ten, že jezy postavené na řece omezují přirozenou migraci živočichů. Jeden z nich stojí poblíž Domašínské brány, poblíž levostranného přítoku Domašínský potok. Rozpočet stavby byl zhruba 2,7 mil. Kč a byla z části financována z Evropských fondů. Fyzická realizace proběhla v roce 2011 a investorem bylo Povodí Vltavy.

Za Vlašimí následně pokračuje severním směrem, kde podteče dálnici D1 a před obcí Český Šternberk ve středočeském kraji, se z leva vlévá do Sázavy.

Větší přítoky

(L - levostranný přítok, P - pravostranný přítok)
Mindlovka – L, Radvanovský potok - P, Koutecký potok - P, Vilický potok - P, Strašický potok - L, Býkovický potok - P, Velíšský potok - L, Orlina - P, Bolinka - P, Domašínský potok - L, Pavlovický potok - P, Psářský potok - P

Na řece se nacházejí tyto rybníky a nádrže: Obecní potok, Podhradní rybník - Mladá Vožice, Zlatohorský rybník - Zlaté Hory

Žádné komentáře:

Okomentovat