středa 13. března 2013

Sociální služby a komunitní plánování

Součástí rozvoje každého regionu, by měla být i oblast rozvoje sociálních služeb. Rozvoj sociálních služeb by měl být postaven na "spolupráci" tří skupin. Jednou ze skupin je stát, resp. veřejná správa v regionech, zastoupená městy a obcemi(1). Druhou skupinou jsou poskytovatelé sociálních služeb, jenž jsou v převážné míře podporováni z veřejných zdrojů. A třetí složkou jsou klienti, tj. uživatelé sociálních služeb a jejich požadavky. Tato vzájemná spolupráce se nazývá komunitní plánování sociálních služeb.

sobota 9. března 2013

Územní plán

Územní plán je dokument, který definuje na území obce plochy s rozdílným způsobem využití. Smyslem územního plánu je regulovat rozvoj sídel a krajiny tak, aby byly naplněny požadavky zákonů a dalších právních předpisů. Každý kdo má vlastnická práva k nemovitostem či kdo má zájem tyto práva získat, by se měl zajímat o obsah tohoto dokumentu a následně hlídat všechny zamýšlené změny v územním plánu. Územní plán musí respektovat svoji nadřazenou dokumentaci, tj. zásady územního rozvoje (zde např. Středočeského kraje). Na druhou stranu se konkrétní stavební záměry upřesňují územním rozhodnutím, stavebním povolením či jinou formou.

úterý 5. března 2013

Železniční přejezd ve Vlašimi

Kdo neviděl, neuvěří ... schopnosti některých řidičů neznají mezí :-) Ještě, že to dopadlo, jak to dopadlo :-)

sobota 2. března 2013

Vodní nádrž Němčice

Kousek od osady Němčice (části obce Loket) se nachází vodní nádrž Němčice (více na http://www.pvl.cz/), jejíž rozlehlá vodní hladina prostě láká ke koupání. Auto lze zaparkovat v obci a během 10 minutové chůze se ocitnete u vodní nádrže, jejíž čistota vody je na pohled vidět. Je pravda, že nevysekané a místy strmé břehy všechny zcela nenadchnou, ale pokud hledáte klid, tak jste ho našli.

Zamyšlení nad regionálním zemědělstvím v roce 2004

Jakým směrem se udává regionální zemědělství a jeho politika? Tato strategie by měla být ovlivňována asi i příslušnou agrární komorou. Její funkce a poslání je vysvětleno v zákoně č. 301/1992 Sb. o Hospodářské a Agrární komoře ČR ve znění pozdějších změn.

Dutohlávka kuželovitá (Cladonia coniocraea)

Dutohlávka kuželovitá patří k běžně rozšířeným druhům lišejníků i v našem regionu. Vyskytuje se především v lesech na písčité půdě či na tlejícím dřevě. Fotografie byla pořízena několik dnů po tání sněhu 15. ledna 2011.

lisejnik

Dost informací o lišejnících lze nalézt na webu Wikipedie.

Podblanicko

Podblanicko je název oblasti v okolí Velkého a Malého Blaníku. Původní význam slova Blaník vychází z pojmu "vlhký", tj. blanie-blanný-blaník. Tento pojem odpovídá oblasti, která byla v minulosti na mnoha místech pokryta mokřady, než došlo člověkem k jejímu zkulturnění.

Velký Blaník

První archeologický průzkum byl na vrcholu Velkého Blaníku proveden v roce 1940. Zasloužil se o to pan František Vencour z Louňovic pod Blaníkem. Předmětem průzkumu prováděného Milošem Šollem a A. Knorem byl průzkum viditelných zbytků opevnění a zbytků základů staveb.

pátek 1. března 2013

Rozvoj okresu Benešov a návrh Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

ZUR
V následujícím článku najdete informace o tom, co vás čeká a asi nemine za vašimi humny. Ano, takto se dá definovat proces pořizování Zásad územního rozvoje (dále jen „ZÚR"), které lze zjednodušeně považovat za určitou formu „územního plánu" celého okresu Benešov. ZÚR jsou definovány stavebním zákonem a výstupy ZÚR jsou přenášeny do jednotlivých územních plánů měst a obcí. Zpracování prvních ZÚR Středočeského kraje bylo schváleno krajským zastupitelstvem v roce 2008 a nyní (v červnu 2011) jsou ZÚR ve fázi vyhodnocování připomínek. Následně by měly být schváleny do konce roku 2011 a v budoucnosti by se podle nich měl rozvíjet region okresu Benešov.