sobota 2. března 2013

Zamyšlení nad regionálním zemědělstvím v roce 2004

Jakým směrem se udává regionální zemědělství a jeho politika? Tato strategie by měla být ovlivňována asi i příslušnou agrární komorou. Její funkce a poslání je vysvětleno v zákoně č. 301/1992 Sb. o Hospodářské a Agrární komoře ČR ve znění pozdějších změn.

Asi součást této strategie by bylo vhodné zvolit také společný postup zemědělců při tvorbě společné obchodní politiky. Je možná škoda, že nebyla přijata již v době privatizace a je ke škodě nejenom zemědělců samotných, kteří na tuto "aktivitu" státu doplácí nejvíce ale i přesto, že družstevnictví bylo v ČR na vysoké úrovni. Negativní dopady se projevují vůči všem občanům. Tato skutečnost přinesla rozdělení tuzemských výrobců a zpracovatelů, kdy zvláště zpracovatelé by si měli uvědomit přímou závislost na domácích výrobcích.
Ekonomická situace například z pohledu investic se dá považovat za stabilní. Zadluženost zemědělských subjektů v regionu je na průměru ČR, jedná se spíše o rozdílnou úroveň mezi dynamicky se rozvíjejícími subjekty (investice především do technologií) a subjekty, které jsou k investicím zdrženlivější. Pokud budeme uvažovat o využívání finančních nástrojů jednotlivými subjekty je to značně rozdílné a je to dáno zcela specifickými podmínkami každého subjektu. Současně také může probíhat podpora subjektů zemědělské prvovýroby na základě předkládaných žádostí o podporu ve smyslu "Zásad pro poskytování dotací na základě § 2 zákona č. 252/97 Sb. o zemědělství pro rok 2004". Dále ve smyslu programů PGRLF a ve smyslu podpor vyhlášených pro HRDP (=horizontální plán rozvoje venkova) a Operačního programu zemědělství. Tyto prostředky též mohou vést k rozvoji zemědělských subjektů, ale je nutno si uvědomit, že tyto prostředky nebudou k dispozici neustále a proto je nutno se naučit pracovat s jinými finančními produkty.
Možná ne každý subjekt využívá možnosti podpory specializovaných firem (ať už soukromých či státních), které se zabývají poradenstvím v této oblasti zemědělského sektoru. Možná i toto bude třeba změnit v souvislosti se vstupem do EU a růstem konkurence. Je třeba také právě třeba přizpůsobit sortiment výroby, aby odpovídal našim půdně klimatickým podmínkám. Možný prostor je v další technologické úpravě zemědělských produktů a v další spolupráci se subjekty navazujícími. Možná vhodné téma je je i problematika bio potravin, které se derou tak do popředí.
Každý z nás si může udělat představu, jak hodně se v zemědělství od této doby změnilo.

Žádné komentáře:

Okomentovat