sobota 2. března 2013

Podblanicko

Podblanicko je název oblasti v okolí Velkého a Malého Blaníku. Původní význam slova Blaník vychází z pojmu "vlhký", tj. blanie-blanný-blaník. Tento pojem odpovídá oblasti, která byla v minulosti na mnoha místech pokryta mokřady, než došlo člověkem k jejímu zkulturnění.
Podblanicko lze nyní definovat jako typicky vyváženou českou krajinu s bohatstvím luk, rybníků, vodních toků, zalesněných svahů, remízků, lesů a polí. Vyjimečnost regionu dodává bájemi opředená hora Blaník.
Jinak regionální pojem Podblanicka se vžil do obecného povědomí novodobé české kulturní a politické veřejnosti koncem šedesátých let 19. století, kdy se na vrcholu hory scházely tábory lidu. Také byl z bájné hory Blaník vyzdvižen i kámen do základů Národního divadla. Jednotícímu faktoru Podblanicka se přibližují hranice benešovského okresu.
V roce 2010 vyšel Atlas krajiny České republiky, kdy i území na jihovýchod od Prahy nese označení Podblanicko.

Žádné komentáře:

Okomentovat